Kayıtlar

Mayıs, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Polistiren İthalatında Gözetim Uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, plastik hammaddesi olan polistirenler arasında sınıflandırılan "diğer polistirenler" için birim gümrük kıymeti ton başına bin 300 dolar oldu. Ekonomi Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, polistirenlerden "diğerlerine" yönelik birim gümrük kıymeti, ton başına bin 300 dolar olarak belirlendi. Söz konusu ürün ancak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek. Belgenin geçerlilik süresi 6 ay olacak. Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5'ten daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek. Söz konusu tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Plastik Enjeksiyon İşleminde Kritik 4 Nokta

Plastik enjeksiyon kalıplama sürecini daha etkili ve öngörülebilir hale getirmek için bir çok gelişme meydana gelmiştir.
Uzmanlar, yılların verdiği yüksek kaliteli enjeksiyon kalıplama hizmetleri ve proses deneyimleri ile bilgilerini bir araya getirdiklerinde, uluslararası alanda kritik olan bu endüstrideki ilerlemeler; devam eden kaliteli tasarımlar, süreçler ve yaklaşımlarla sonuçlanır. Enjeksiyon kalıplama işlemi için kritik olan birkaç ana faktör vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir;       1. Plastik Erime Sıcaklıkları Kovan Sıcaklıkları, Meme Sıcaklıkları       2. Plastik Akış Oranları       3. Enjeksiyon Basıncı ve Geri basınç       4. Plastik Soğutma Oranları ve Süreleri
Plastik Erime Sıcaklıkları Bu erime sıcaklıkları, birden çok faktörün ve ayarların bir kombinasyonudur. Dikkate alınması gereken iki sıcaklık alanı, kovan ve meme sıcaklıklarını içerir. Kovan sıcaklıkları ve meme sıcaklıkları, sırasıyla kalıp içerisine taşınan plastiklerin plastikleştirilmesi ve akabilirliği ile ilg…

İstanbul 20 Milyarlık Plastik Üretti

Türkiye sanayisinin kalbi İstanbul geçtiğimiz yıl miktarda 5 milyon ton, değerde ise, 20 milyar dolarlık plastik üretimi gerçekleşti.
Türk plastik sanayicileri araştırma, geliştirme ve eğitim vakfı Pagev, sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Vakıf yönetimi Türkiye plastik sektörünün kalbinin attığı İstanbul’da sektör temsilcileri ile buluştu. Toplantıda PAGEV faaliyetleri paylaşılırken, üyelerin çalışmalarla ilgili görüşlerine kulak verildi. Türkiye sanayisi ve ekonominin kalbinin attığı İstanbul, en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden biri olan plastik sektöründen aldığı payı büyütüyor. İstanbul’da 4 bin plastik firması faaliyet gösterirken 130 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2016 yılında miktarda yaklaşık 5 milyon ton, değerde ise 20 milyar dolarlık üretim gerçekleştiren İstanbul’lu plastikçiler, ekonomiye 8 milyar dolarlık katma değer yarattı. İhracatları da geçtiğimiz yıl miktarda 1,3 milyon ton, değerde 3 milyar dolara ulaştı.
2016’da İstanbul’dan yapılan yurtiçi satış ise…